+
สื่อการสอน > ตอนที่ 3 แนวทางการประเมินแก่เด็กฯ
วันที่ : 19 เม.ษ. 2560, 13:55 . คนดู : (6,757)
Loading...
ตอนที่ 3 แนวทางการประเมินแก่เด็กฯ

วิดีโอที่เกี่ยวข้องตอนที่ 1 บทนำเรื่องเด็กและเยาวชน

ตอนที่ 2 ความต้องการของเด็กตามพรบ. สิทธิเด็ก

ตอนที่ 4 แนวทางการประเมินครอบครัวและสิ่งแวดล้อมเด็กและเยาวชนที่ได้รับความรุนแรง

ตอนที่ 5 แนวทางการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนฯ
 
สมาชิกทั้งหมด 66,810 คน